Informace při úmrtí

Ke sjednání pohřbu vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz zemřelého (pokud nebyl již odebrán ve zdravotnickém zařízení, ohledávajícím lékařem nebo policií)
 • Občanský průkaz zařizovatele pohřbu
 • Oblečení pro zemřelého do rakve
 • Fotografii zemřelého, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení

Úmrtní list

 • Úmrtní list vydává matrika příslušného úřadu v místě, kde došlo k úmrtí
 • Zaslán bude pouze vypraviteli pohřbu

Pracovní volno při úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

 • a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Vdovský (vdovecký) důchod

 • Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Správa sociálního zabezpečení

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
 • nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte

O pohřebné se žádá na kontaktních místech státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště zařizovatele pohřbu.

Ceník:

Ceny jednotlivých služeb dle zákona 256/2001 sb. o pohřebnictví nesmíme uvádět na webových stránkách. Ceny jsou stanoveny dohodou na základě zákona č. 526/90 sb. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí plnění vypravitelem pohřbu (§ 2165 odst. 1 a násl. OZ).

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Dle zákona o evidenci tržeb informujeme:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu

A+A KASPO s.r.o.
Hřbitovní 236
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 15030041
DIČ: CZ15030041
Bank. účet: 1320091399/0800 Společnost zapsána v OR
u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddil C,
vložka 23877